Terapia ręki

TERAPIA RĘKI to zajęcia przeznaczone dla dzieci z trudnościami w poprawnym utrzymaniu narzędzi pisarskich przekładające się na mocno utrudnioną pracę ręki w zakresie funkcji grafomotorycznych (pisanie, rysowanie) oraz funkcjonalnych (jedzenie, zapinanie guzików, podnoszenie drobnych elementów, wycinanie). Ćwiczenia nad sprawnością ręki obejmują regulację napięcia mięśniowego, kontrolę siły nacisku i kierunku ruchu, regulację pracy układu dotykowego w zakresie ręki.