Hipoterapia

Dziecko wykonujące ćwiczenia na koniu pod opieką dwóch osób dorosłych.

HIPOTERAPIA to rehabilitacja poprzez dotyk, ciepło i ruch konia. Kształtuje równowagę, koordynację wzrokowo-ruchową, orientację w przestrzeni. Reguluje napięcie mięśniowe, przekazuje poprawny wzorzec chodu. Hipoterapia zalecana jest dzieciom z wadami postawy, autyzmem, nadpobudliwością, zachowaniami agresywnymi i problemami emocjonalnymi oraz przy niedowładzie kończyn,  mózgowym porażeniu dziecięcym, stwardnieniu rozsianym, zespole Downa. Koń jako terapeuta uczy, relaksuje, obniża napięcie mięśniowe (rozluźnia) przy jednoczesnym równaniu napięcia obu stron ciała, kształtuje reakcje równoważne, rozwija koordynację ruchową, uczy poprawnego wzorca chodu.
Zajęcia terapeutyczne na koniu, jak hipoterapia, są bardzo rozległą i równocześnie bardzo przyjemną formą terapii.